پوسیدن سرمایه‌های میلیاردی در جنگل‌های تالش + عکس و فیلم

پوسیدن سرمایه‌های میلیاردی در جنگل‌های تالش + عکس و فیلم

به گزارش آژیم به نقل از خبرگزاری فارس ، شهرستان تالش با دارا بودن بیش از ۶۰ واحد تولید پالت، قطب اصلی تولید صنایع پالت سازی در کشور است. پالت سازی در این شهرستان برای ۳ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و در صورت حمایت و توجه مسؤولین به نیازها و مشکلات تولیدکنندگان پالت می‌توان

استخدام های بی ضابطه آینده کشور را تهدید می‌کند
به قلم: عزیز عاقبتی

استخدام های بی ضابطه آینده کشور را تهدید می‌کند

جذب های ناعادلانه در بیمارستان و شبکه بهداشت و برخی ادارات و شهرداری ها بدون برگزاری آزمون و فراخوان و رعایت آیین نامه ها و قوانین استخدامی در طول سالهای گذشته از مصادیق ترویج و قدرت گرفتن چنین سیاست های غلط و ناعادلانه در این شهرستان می باشد.

پیشخوان