نگاه توسعه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان به آستارا، فرامرزی است
سرپرست دانشگاه در دیدار نماینده مردم بندر آستارا در مجلس شورای اسلامی:

نگاه توسعه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان به آستارا، فرامرزی است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه باید بیشتر به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان آستارا توجه شود، گفت: شهرستان مرزی آستارا آینه خدمات سلامت‌محور استان در کشور همسایه بوده و رویکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان به این شهرستان نگاه فراملی است.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تالش، نگاه ویژه ای دارد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تالش، نگاه ویژه ای دارد

سرپرست ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با اشاره به وسعت و جمعیت قابل‌توجه شهرستان تالش، اظهار کرد: شهرستان تالش بعد از رشت، بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده و یقیناً دانشگاه علوم پزشکی گیلان به این شهرستان نگاه ویژه ای دارد.

سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین پیشخوان مطبوعات

وزرشی