اسب کاسپین ثبت ملی شد 

اسب کاسپین ثبت ملی شد 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از ثبت ملی “ اسب کاسپین؛ مهارت‌های سنتی پرورش و نگهداری ”در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.

افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به ۳۵ هزار نفر برای سال آتی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی: امسال بهار جذب در دولت بود

افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به ۳۵ هزار نفر برای سال آتی

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه امسال مجوز جذب دانشگاه فرهنگیان قریب به ۳۰ هزار نفر بود، از افزایش این ظرفیت به ۳۵ هزار نفر در سال آتی خبر داد.