اسب کاسپین ثبت ملی شد 

اسب کاسپین ثبت ملی شد 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از ثبت ملی “ اسب کاسپین؛ مهارت‌های سنتی پرورش و نگهداری ”در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.

افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به ۳۵ هزار نفر برای سال آتی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی: امسال بهار جذب در دولت بود

افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به ۳۵ هزار نفر برای سال آتی

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه امسال مجوز جذب دانشگاه فرهنگیان قریب به ۳۰ هزار نفر بود، از افزایش این ظرفیت به ۳۵ هزار نفر در سال آتی خبر داد.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی