سرمربی جدید چوکا تالش معارفه می شود

سرمربی جدید چوکا تالش معارفه می شود

مراسم معارفه داریوش هرمزی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال چوکا تالش روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ در سالن ارشاد اسلامی شهرستان تالش برگزار میگردد.

قهوه مالک باشگاه چوکای تالش شد

قهوه مالک باشگاه چوکای تالش شد

یش از این مالکیت باشگاه چوکای تالش به صورت مشارکتی در اختیار امید قهوه و داریوش بهشتی بود اما با تنظیم قرارداد جدید مالکیت قطعی باشگاه چوکا به امید قهوه واگذار شد.