فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد
با رای نمایندگان مجلس:

فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد

 گفتنی است در جلسه استیضاح همواره رای گیری برای "عدم صلاحیت" انجام می‌شود لذا رای موافق به معنای موافقت با عدم صلاحیت است.

سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین پیشخوان مطبوعات

وزرشی