چوکا بی یار و یاور در قعر جدول
در نبود مالک تیم:

چوکا بی یار و یاور در قعر جدول

برخی هواداران در فضای مجازی معتقدند مدیران و عوامل سیاسی این تیم هم بدشان نمی آید که این بازی بدون تماشاگران باشد ،آنها معقدند این افراد برای در امان ماندن از انتقادات و اعتراضات هواداران به بلاتکلیفی و نتایج ضعیف سبزپوشان دست به چنین اقداماتی می زنند.