حامیان دولت در گیلان توسط مسئولین به حاشیه رانده شده اند
در بیانیه جمعی از حامیان دولت در تالش آمده است ؛

حامیان دولت در گیلان توسط مسئولین به حاشیه رانده شده اند

مدتهاست استاندار گیلان به دلیل ناهماهنگی و فشار های سیاسی موفق به انتصاب معاون سیاسی فرمانداری تالش نشده و همین دخالت ها مانع از تغییرات مدیران و مسئولین در شهرستان شده است