پرداخت وام مسکن روستایی آغاز شد
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

پرداخت وام مسکن روستایی آغاز شد

سود این تسهیلات ۵ درصد است و ۱۳ درصد یارانه وام را صندوق مسکن تعهد کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز تضمین نامه مربوطه را به بانک مرکزی داده است.