به وضعیت نامناسب تالاب جوکندان رسیدگی شود
دادستان تالش در نامه به محیط زیست خواستار شد؛

به وضعیت نامناسب تالاب جوکندان رسیدگی شود

دادستان تالش طی نامه ای به مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به وضعیت نامناسب تالاب جوکندان خواستار رسیدگی به وضعیت این منطقه شد.