خبر خوش محمد یاری برای مردم حویق و جوکندان
آیا مطالبه مردم حویق و جوکندان محقق می شود؟

خبر خوش محمد یاری برای مردم حویق و جوکندان

عصر امروز نماینده تالش در تازه ترین پیگیری های خود و پس از دیدار با مدیرکل تقسیمات کشوری در خصوص مطالبه مردم حویق و جوکندان از بخش شدن جوکندان و ارتقای حویق به شهرستان خبر داد.

قاچاق درختان توسکا در باغ کاج روستای پلاسی
در سایه غفلت منابع طبیعی بخش حویق:

قاچاق درختان توسکا در باغ کاج روستای پلاسی

ویدئو ضبط شده توسط خبرنگار آژیم نشان می دهد در روزهای اخیرنیز بیش از درخت توسکا در محدوده روستای پلاسی قطع و سپس قاچاق شده است،اینکه چگونه ای عده ای براحتی دست به چنین اقداماتی می زنند ،حتما باید بررسی و مسولین منابع طبیعی باید پاسخگوی اتفاقات اخیر باشند.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی