روابط عمومی فرمانداری ها تعامل خود با رسانه ها را بیشتر کنند
معاونت روابط عمومی استانداری گیلان تاکید کرد:

روابط عمومی فرمانداری ها تعامل خود با رسانه ها را بیشتر کنند

 معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان با تاکید بر اهمیت جایگاه روابط عمومی در دولت سیزدهم و توجه ویژه وزارت کشور و همچنین نهاد ریاست جمهوری به امر اطلاع رسانی گفت: توجه به اطلاع رسانی موثر باید به عنوان یک سیاست کلان مد نظر دستگاههای اجرایی قرار بگیرد.