ارتقای کیفیت و سرعت خدمات با وجود کمبود ماشین آلات
در سایه برنامه ریزی و تغییر معاون خدمات شهری شهرداری تالش؛

ارتقای کیفیت و سرعت خدمات با وجود کمبود ماشین آلات

این اتفاق در حالی رخ داده است که به علت تغییر شرکت پیمانکار خدمات شهرداری تعداد ماشين آلات مورد استفاده در این واحد نسبت به گذشته کاهش یافته است.

یادداشت| چه بر سر شهرداری تالش آمده است؟
عزیز عاقبتی؛

یادداشت| چه بر سر شهرداری تالش آمده است؟

متن استعفای مهران نجاتی و اخبار رسیده از شهرداری ،حکایت از وضعیت آشفته و خطرناکی درمجموعه مدیریت شهری تالش دارد، که لزوم ورود دستگاههای نظارتی جهت بررسی آنچه در آن مجموعه می گذرد را می طلبد.