یادداشت| چه بر سر شهرداری تالش آمده است؟
عزیز عاقبتی؛

یادداشت| چه بر سر شهرداری تالش آمده است؟

متن استعفای مهران نجاتی و اخبار رسیده از شهرداری ،حکایت از وضعیت آشفته و خطرناکی درمجموعه مدیریت شهری تالش دارد، که لزوم ورود دستگاههای نظارتی جهت بررسی آنچه در آن مجموعه می گذرد را می طلبد.

اوضاع مدیریت شهری تالش وخیم است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دفتر غرب گیلان:

اوضاع مدیریت شهری تالش وخیم است

چگونه امکان دارد جلسه ای بدون حفظ حرمت دیگر اعضا و در غیاب نفرات مسئول جلسه، جلسه ای کارامد باشد در حالی که نقش افراد بیرونی موثرتر از خود نمایندگان در تصمیم گیری هاست؟