فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد
با رای نمایندگان مجلس:

فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد

 گفتنی است در جلسه استیضاح همواره رای گیری برای "عدم صلاحیت" انجام می‌شود لذا رای موافق به معنای موافقت با عدم صلاحیت است.