حالِ خرابِ بخشداری های تالش در دولت انقلابی
یادداشت | عزیز عاقبتی

حالِ خرابِ بخشداری های تالش در دولت انقلابی

اینکه نیروهای جوان،کارآمد و متخصص یک به یک از عرصه مدیریتی شهرستان خارج شده و در کنج اتاق های استانداری گیلان و یا فرمانداری تالش سرگردان و بلااستفاده بمانند،به هیچ وجه با شعار های دولت سیزدهم و خواست مردم از این دولت تناسبی ندارد.

از حقیقت تا تبلیغات فرماندار برتر
یادداشت:عزیز عاقبتی

از حقیقت تا تبلیغات فرماندار برتر

حقیقت اینست فرماندار تالش تاکنون عملکرد موفق و مطلوبی در شهرستان نداشته است و مدل مدیریتی وی فرسنگ ها با سیاست ها و رویکرد دولت مردمی و انقلابی فاصله دارد.