مردم شریف تالش هرگز خوبی ها را از یاد نمی برند.
برای کیا عاشوری ؛

مردم شریف تالش هرگز خوبی ها را از یاد نمی برند.

با وجود تمام انتقادات و اختلاف نظراتی که وجود دارد،بر خود وظیفه می دانم به پاس زحمات و تلاش هایی که برای پیگیری و حل مشکلات مردم تالش داشته اید،از شما قدردانی کنم و برایتان در آینده آرزوی موفقیت دارم.

وقتی عاشوری در زنگ حساب انشاء می خواند
مطالبه فرماندار تالش از خودش؛

وقتی عاشوری در زنگ حساب انشاء می خواند

آقای فرماندار امروز زمان گزارش عملکرد و پاسخگویی است نه شعار،چاره رفع محر‌ومیت های تالش مطالبه شما از مدیران بالادستی است نه گفتار درمانی .

از حقیقت تا تبلیغات فرماندار برتر
یادداشت:عزیز عاقبتی

از حقیقت تا تبلیغات فرماندار برتر

حقیقت اینست فرماندار تالش تاکنون عملکرد موفق و مطلوبی در شهرستان نداشته است و مدل مدیریتی وی فرسنگ ها با سیاست ها و رویکرد دولت مردمی و انقلابی فاصله دارد.