سارقان سابقه دار در دام پلیس تالش

سارقان سابقه دار در دام پلیس تالش

فرمانده انتظامی تالش از دستگیری سارقان حرفه‌ای کابل برق، تلفن همراه و اماکن خصوصی در این شهرستان و اعتراف آنها به 6 فقره سرقت خبر داد.