فیلم |  عرصه بر مفسدین بانکی تنگ تر می شود | پرداخت تسهیلات بانکی باید شفاف شود

فیلم | عرصه بر مفسدین بانکی تنگ تر می شود | پرداخت تسهیلات بانکی باید شفاف شود

به گزارش آژیم، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مسیر پرداخت تسهیلات بانکی با مصوبه مجلس شفاف می‌شود و بانک‌ها حق پرداخت تسهیلات خارج از چارچوب را ندارند و بر اساس برنامه هفتم تسهیلات اعطایی را باید در سامانه «سمات» ثبت کنند.

فیلم | دبستان شرف دهستان جوکندان تالش در یک روز بارانی

فیلم | دبستان شرف دهستان جوکندان تالش در یک روز بارانی

  به گزارش آژیم، آیا حل مشکل آبگرفتگی محوطه این مدرسه هم نیازمند اعتبارات ملی و موافقت مسوولین ارشد کشوری و استانی است؟ اگر مدیران آموزش و پرورش توان حل این مشکل را ندارند، رسانه آژیم به کمک خیرین و کمک های مردمی آمادگی پیگیری رسیدگی به وضعیت نامناسب این مدرسه را دارد.