سطح روابط سیاسی و امنیتی ایران و روسیه راهبردی است
در وبینار مشترک رئیس کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه مطرح شد:

سطح روابط سیاسی و امنیتی ایران و روسیه راهبردی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در وبیناری با رئیس کمیته روابط خارجی دوما روسیه، بیان کرد: سطح روابط سیاسی و امنیتی ایران و روسیه راهبردی است اما روابط اقتصادی عقب مانده است، گزارش­ها حاکی است که سطح روابط اقتصادی بین دو کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود.