گزینه‌های جدید تصدی شهرداری تالش چه کسانی هستند؟

گزینه‌های جدید تصدی شهرداری تالش چه کسانی هستند؟

هرچند که انتظار می‌رود بعد از این همه کش‌وقوس، اعضای شورای اسلامی شهر به اندازه‌ای تجربه کسب کرده باشند که بررسی این افراد را پس از استعلام مقدماتی از نهادهای نظارتی انجام داده و شهردار منتخب را معرفی کنند

به وضعیت نامناسب تالاب جوکندان رسیدگی شود
دادستان تالش در نامه به محیط زیست خواستار شد؛

به وضعیت نامناسب تالاب جوکندان رسیدگی شود

دادستان تالش طی نامه ای به مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به وضعیت نامناسب تالاب جوکندان خواستار رسیدگی به وضعیت این منطقه شد.