پرداخت ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی از ابتدای امسال تاکنون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان خبر داد:

پرداخت ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی از ابتدای امسال تاکنون

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اعلام کرد: با پرداخت ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات از ابتدای امسال تاکنون برای ۸۳۶ نفر در بخش مشاغل خانگی اشتغال ایجاد شده است.