تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰
28 بازدید

گزارش تصویری | آخرین جلسه سرپرست شهرداری با کارکنان شه در سال ۱۴۰۱