مصاحبه | هیچ نوزادی به علت نبود بخش NICU در بیمارستان تالش فوت نشده است

مصاحبه | هیچ نوزادی به علت نبود بخش NICU در بیمارستان تالش فوت نشده است

به گزارش آژیم، دکتر سعید رستمی با اشاره به اینکه هیچ نوزادی در بیمارستان شهید نورانی به علت نبود بخش NICU فوت نشده است ،گفت : در سال ۱۴۰۲ تنها ۶ مورد فوتی نوزاد گزارش شده است که طبق اسناد و مدارک موجود ،علت آنها زایمان پیش موعد بوده است که پیشرفته ترین مراکز درمانی

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی