شعار «زن، زندگی، آزادی» مفهومی دینی و در راستای اهداف انقلاب اسلامی است
رییس کل دادگستری گیلان:

شعار «زن، زندگی، آزادی» مفهومی دینی و در راستای اهداف انقلاب اسلامی است

رئیس کل دادگستری گیلان در این نشست با اشاره به خصوصیات جوانان و ویژگی هایشان گفت: برای تعامل با دانشجویان باید خصوصیات آنان را شناخته و از مسیر درست و مناسب برای اقناع آنان بهره گیریم