شهرداران متخلف زیر تیغ نهادهای امنیتی
از محافل سیاسی به گوش می رسد؛

شهرداران متخلف زیر تیغ نهادهای امنیتی

برخورد قاطع نهادهای امنیتی با افرادی که صدمات و خسارات سنگینی به شهرستان وارد کرده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده اند،می تواند خبری خوش در راستای اصلاح رویکردها و مبارزه با فساد در تالش باشد.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی