صادرات ۲۰ هزار تُن کیوی از گیلان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

صادرات ۲۰ هزار تُن کیوی از گیلان

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از ابتدای فصل برداشت کیوی تاکنون ۲۰ هزار تُن کیوی از گمرکات گیلان صادر شده است.