۶۰ درصد از نانوایی های ماسال قابلیت پخت با سوخت دوم را دارند
غلامرضا گیل چالانی:

۶۰ درصد از نانوایی های ماسال قابلیت پخت با سوخت دوم را دارند

در این مانور هماهنگی و آمادگی واحدهای صنفی نانوایان جهت تأمین نان مورد نیاز شهروندان در زمان بحران و با مشارکت اتحادیه نانوایان ،اتاق اصناف شهرستان،اداره صنعت و معدن در تعدادی از واحدهای نانوایی در شیفت پخت صبح مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی