واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار سرم
وزیر بهداشت:

واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار سرم

تولید سرُم در کشور، ماهانه ۱۶ میلیون واحد است که تصمیم گرفتیم برای تامین نیاز کشور، محموله‌ای به میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد سرُم وارد کنیم

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی