بادگرم شدید در راه گیلان
هشدار سطح نارنجی هواشناسی

بادگرم شدید در راه گیلان

مدیر کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: با استقرار جریانات جنوبی از فردا در مناطق کوهستانی گیلان باد گرم می‌وزد.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی