تمامی مراحل برگزاری مسابقات جام ادارات تالش با نظارت و هماهنگی هیات فوتبال بوده است
پاسخ هیات فوتبال و کمیته داوران تالش به حواشی جام ادارات :

تمامی مراحل برگزاری مسابقات جام ادارات تالش با نظارت و هماهنگی هیات فوتبال بوده است

تصمیم گیری در خصوص نحوه چگونگی برگزاری مسابقات با هیات فوتبال بوده و هیچ شخصی غیر از افراد مورد تایید هیات مورد استفاده قرار نمی گیرد.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی