دو قطبی‌سازی پدیده شومی است که دشمن به دنبال آن است
امام جمعه تالش در تجمع حامیان حجاب در رشت:

دو قطبی‌سازی پدیده شومی است که دشمن به دنبال آن است

مام‌ جمعه تالش با تأکید بر اینکه دو قطبی‌سازی پدیده شومی است که دشمن به دنبال آن است، افزود: این پدیده شوم و ناپسندی است، قطعاََ ایرانیان با هر سلیقه‌ای پشت این نظام ایستاده‌اند، دشمن نباید بتواند در جنگ شناختی به جامعه القا کند که در ایجاد دو قطبی موفق بوده که اینطور نیست.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی