از 100 هزار تن برنج باقیمانده در انبارهای کشاورزان فقط 200 تن خریداری شده است
در آستانه فصل برداشت محصول جدید ،

از 100 هزار تن برنج باقیمانده در انبارهای کشاورزان فقط 200 تن خریداری شده است

صالح محمدی جهاد کشاورزی را مسئول خرید برنج مازاد کشاورزان استان نمی داند و در گفت و گو با رسانه ها مدعی شده است نقشی در قیمت گذاری برنج نداشته و اعتباری هم برای این کار ندارند.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی