ابهامات مالی در برگزاری کنگره میرزا
نماینده رشت در نامه ای خطاب به نماینده ولی فقیه در گیلان؛

ابهامات مالی در برگزاری کنگره میرزا

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس و ناظر اجرای کنگره میرزاکوچک جنگلی طی نامه ای به نماینده ولی فقیه در گیلان اعتراض خود را به نحوه برگزاری اجلاسیه ها و هزینه کردهای مالی این کنگره اعلام کرد.