تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲
100 بازدید

فیلم | قاچاق درختان توسکا در باغ کاج روستای پلاسی

ویدئوی ضبط شده توسط خبرنگار آژیم نشان می دهد در روزهای اخیر بیش از 10 اصله درخت توسکا در محدوده روستای پلاسی قطع و سپس قاچاق شده است

اینکه چگونه ای عده ای براحتی دست به چنین اقداماتی می زنند ،موضوعی است که حتما باید بررسی شده و مسئولین منابع طبیعی نیز پاسخگوی این موضوع باشند.