صدای مردم اسالم باشید نه بلند گوی عده ای خاص
در پاسخ به خطبه های امام جماعت اهل سنت بخش اسالم؛

صدای مردم اسالم باشید نه بلند گوی عده ای خاص

اینکه امام جماعت یک بخش انتقاد رسانه ها از شهردار یک شهر را به نماینده مجلس شهرستان ربط می دهد، به وضوح نشان می دهد که ریشه مباحث مطرح شده کاملا سیاسی و تحت تاثیر چند شخص خاص می باشد.

تجزیه طلبی در سیستان و بلوچستان جایگاهی ندارد

تجزیه طلبی در سیستان و بلوچستان جایگاهی ندارد

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی: تجزیه طلبی در این استان جایگاهی ندارد و مردم سیستان و بلوچستان مظهر وحدت هستند، هزاران شهید برای حفط کشورشان داده‌اند و اگر کسی گفته شاید خواسته نفوذی‌ها را بگوید.