معرفی سعادتی جهت تصدی هیات ورزش های همگانی تالش ماهها پیش از انتخابات بوده است
تکذیب دخالت یاسر اسلام دوست در انتصاب رییس هیات ورزش های همگانی؛

معرفی سعادتی جهت تصدی هیات ورزش های همگانی تالش ماهها پیش از انتخابات بوده است

این سند نشان می دهد نامه معرفی عدالت سعادتی به عنوان سرپرست هیأت ورزش های همگانی تالش توسط تقی نظیر مربوط به ماهها پیش از انتخابات بوده و هیچ ارتباطی با مسائل انتخاباتی ندارد.

هفت خان ورزش تالش پیش پای تقی نظیری
از چوکای بحران زده تا مدیریت بر یک اداره فلک زده؛

هفت خان ورزش تالش پیش پای تقی نظیری

نظیری خیلی زود نشان داد ،او بیش از آنکه یک چهره سیاسی باشد،یک مدیر باتجربه و از جنس ورزش است.