از مقام آوران بوکس تالش تجلیل شد
به همت هیئت بوکس ؛

از مقام آوران بوکس تالش تجلیل شد

در راستای حمایت و تجلیل از قهرمانان و فعالین این رشته ورزشی از دانیال ظهیری (سرمربی تیم اعزامی) و سهید بابایی (سرپرست تیم) و همچنین از محمد تقی عضو تیم منتخب گیلان و اعزامی به مسابقات کشوری ،نیز تجلیل شد.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی