وقتی نان دستفروشان حاشیه جاده گیسوم آجر می شود
باز هم کج سلیقگی مسؤولین تالشی ؛

وقتی نان دستفروشان حاشیه جاده گیسوم آجر می شود

بحث جمع آوری این دستفروشان مدتهاست در شهرستان مطرح است،مسؤولین تالش پاسخ دهند که چرا چند ماه زودتر و یا یک ماه دیرتر اقدام به ممانعت از حضور این کاسبان محلی نکردند؟

عزیز عاقبتی دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل شهرستان تالش شد
با حکم دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل گیلان؛

عزیز عاقبتی دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل شهرستان تالش شد

این مجمع در راستای کمک فکری و ایده پردازی و پیگیری مطالبات و احصای مسائل و مشکلات مردم به اداره کل نظارت مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش های مجلس در سطح استانی و شهرستانی تشکیل می شود

یادداشت

گیلان