صف مخالفین، معاندین و آشوبگران و متعرضین به نوامیس مردم و محاربین از معترضین جدا است
حسن محمد یاری:

صف مخالفین، معاندین و آشوبگران و متعرضین به نوامیس مردم و محاربین از معترضین جدا است

آیا ما می توانیم قاطعانه بگوییم که برخی افراد نادر که از مدار قانون خارج شده و تخلف کرده اند، با آنها برخورد نشود. اتفاقا نیروی انتظامی باید برای صیانت از این مقام مقدس با افرادی که خودسرانه عمل کرده ان، قاطعانه برخورد کند.

صادرات کیوی به هند از سر گرفته شود
حسن محمد یاری در دیدار با سفیر هند خواستار شد:

صادرات کیوی به هند از سر گرفته شود

نماینده مردم تالش،رضوانشهر و ماسال یکی از محورهای اصلی این دیدار را رایزنی و گفتگو جهت ازسرگیری صادرات کیوی مزارع شمال کشور به هند عنوان کرد.