صادرات کیوی به هند از سر گرفته شود
حسن محمد یاری در دیدار با سفیر هند خواستار شد:

صادرات کیوی به هند از سر گرفته شود

نماینده مردم تالش،رضوانشهر و ماسال یکی از محورهای اصلی این دیدار را رایزنی و گفتگو جهت ازسرگیری صادرات کیوی مزارع شمال کشور به هند عنوان کرد.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی