چوکا خیانتی بزرگ به ورزش تالش / اداره ورزش و جوانان یا اداره چوکای تالش؟

چوکا خیانتی بزرگ به ورزش تالش / اداره ورزش و جوانان یا اداره چوکای تالش؟

تیم الماس اسالم در سکوت و با کمک های ناچیز خیرین و مردم در طول یک دهه اخیر موفق شده است بازیکنان متعددی را به فوتبال کشور معرفی کند،اما در مقابل تیم چوکا با هزینه های دهها میلیارد در هر فصل نقشی در تقویت فوتبال منطقه و معرفی استعدادی های موجود در شهرستان نداشته است.

یادداشت | ائتلاف شوراها خوب یا بد⁉️

یادداشت | ائتلاف شوراها خوب یا بد⁉️

 #تجارب_مثبت نشان داده تیم شورایی همدل و همفکر بدون فرصت سوزی و هدر دادن زمان خدمتگزاری با اندیشه پویا با اکثریت آرا با انتخاب یک شهردار_قوی و شجاع و دهیار کاردان و کار بلد به دور از حاشیه با استفاده بهینه از ظرفیت مدیران دستگاههای اجرایی خدمات ماندگار در شان مردم به یادگار گذاشته اند و مردم‌ را امیدوار به روزهای خوشتر آینده نمودند.

یادداشت| چه بر سر شهرداری تالش آمده است؟
عزیز عاقبتی؛

یادداشت| چه بر سر شهرداری تالش آمده است؟

متن استعفای مهران نجاتی و اخبار رسیده از شهرداری ،حکایت از وضعیت آشفته و خطرناکی درمجموعه مدیریت شهری تالش دارد، که لزوم ورود دستگاههای نظارتی جهت بررسی آنچه در آن مجموعه می گذرد را می طلبد.

خبرنگار هراسی و مصاحبه گریزی آفت مدیریت سنتی!

خبرنگار هراسی و مصاحبه گریزی آفت مدیریت سنتی!

امروزه نهاد های امنیتی یا قضایی که به لحاظ رعیات برخی محودیت ها دارای اخبار طبقه شده می باشند، در برگزاری نشست خبری و مصاحبه پیشگام هستند اما برخی ادرات و سازمان های معمولی از چنان محدودیت ها و خطوط قرمزی سخن به میان می آورند که در قاموس هیچ نگاه امنیتی نمی گنجد!

مغزها در اسارت هشتگ‌ها
یادداشت| ابراهیم افشاری

مغزها در اسارت هشتگ‌ها

برخی رسانه‌ها با شعار همه‌بینی، تنها زوایای مختلف خود میدان را دیده و با تکیه بر اثر نزدیکی در حوزه شناخت و ایجاد پژواک در بٌعد عصر روایت، اذهان را به اسارت هشتگ‌ها در دنیای پلتفرمی درآورند تا از طریق ژست‌های مصرفی رسانه‌ای چند کلیک بیشتر را نصیب خود برای ماندگاری در تاریخ کنند.

غارت بیت المال زَهر کُشنده بر پیکر جامعه
یادداشت : عسکر جهاندار ناورودی

غارت بیت المال زَهر کُشنده بر پیکر جامعه

در شرایط حساس کنونی خدمت به مردم و حل مشکلات اساسی آنان بزرگترین معروف واجب برای مسئولان است. باید با گسترده کردن دامنه معروفات خلاءهایی که برای گره گشایی معضلات وجود دارد را از بین برد و نباید با چشم پوشی از منکرات مشهود زمینه سوء استفاده و توطئه بدخواهان برای برهم زدن نظم ،امنیت ، آرامش و اعتماد جامعه را فراهم نمود.