علی بابایی رفت،سلامی آمد
ترکیب جدید شورای اسلامی شهر تالش؛

علی بابایی رفت،سلامی آمد

فرماندار تالش طی نامه ای از شورای این شهر خواسته است ضمن قرائت سوگند نامه و امضای آن توسط عضو جدید(سهیل سلامی) ،نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری و همچنین تعیین هیات رئیسه سال سوم دوره ششم اقدام نمایند.

لزوم اجرای حکم سلب عضویت عضو شورای شهر تالش | جلسه انتخاب شهردار رسمیت ندارد
دسته گل جدید شورای شهر تالش؛

لزوم اجرای حکم سلب عضویت عضو شورای شهر تالش | جلسه انتخاب شهردار رسمیت ندارد

عده ای بر این باورند عدم تعیین و تکلیف وضعیت شهرداری و تعطیلی جلسات به نفع گروهی خاص و برخی اعضای شورا می باشد و شهرداران منتخب فقط قربانی منفعت طلبی این اعضا شده اند،شائبه های که نیازمند بررسی های دقیق تری می باشد

یادداشت |  فساد در مواجهه با فساد

یادداشت | فساد در مواجهه با فساد

ما آن روزی می توانیم از مبارزه با فساد دم بزنیم که ته دلمان از علنی شدن و رواج فساد در جامعه ناراحت شویم،روزی که فساد اصولگرا و اصلاح طلب “بد و فاجعه” باشد